За възпитанието у нас

>Големи сме мъже...

Срамота, но проблемът е, че няма гражданско общество, което да не допуска подобен род прояви. Защото възпитанието, освен от семейството, идва и от средата. А когато средата търпи това, тя просто не става.

Надявам се и Вие да се срамувате от този келеш колкото мен.