...за "the Next 100 Years: A Forecast for the 21st Century"

книгикултура

<source srcset=/images/the-next-100-years.webp type='image/webp'> "Talking to my daughter about the economy bookcover"

Колебая се в оценката си за тази книга, макар сам по себе си наративът да е увлекателен, а хипотезите - достоверни.

Вероятно най-важното, което трябва да знаете за изданието е кой е нейният автор - Джорд Фрийдман, дългогодишен стратег и съветник на Белия дом, основен анализатор на геопоплитическите процеси в края на 20. и началото на 21. век.

Фундаменталната изненада на тази книга-предсказание е фактът, че тя оперира с много малък брой числа, а разчита основно на наратив - и ораторските умения на своя автор, който, донякъде с чувство на доминация, влиза в ненужни подробности за очевидни логически връзки, но пропуска алтернативни тълкувания на световни процеси.

Елитаризмът на автора, резултат вероятно на навикът му да бъде единствения говорещ в стаята, може да бъде разглеждан, естествено и като преимущество - цел на книгата е по-скоро да предложи гледна точка, а не да изчерпа всички възможности - едно потенциално твърде наивно начинание.

Независимо от аксиоматичното си възприятие на собственото си мнение обаче, Джордж Фрийдман демонстрира задълбочено познание на историята и обществени процеси в световен мащаб.

В заключение, книгата може да бъде определена като задължително четиво за начинаещия геополитически анализатор - и необходимо упражнение в аргументация за по-напредналите читатели.