...за "the Shock Doctrine"

книгикултура

<source srcset=/images/the-shock-doctrine.webp type='image/webp'> "The Shock Doctrine"

Документалната книга на Наоми Клайн - “Доктрина на шока: овластяването на бедствения капитализъм” разглежда в подробности - много подробности - амалгамата между физически, психически и икономически шокове, залегнала в американската политика на доминация над страните от Третия свят от времето на Кисинджър до днес.

Началото е налагането на волята в Южното полукълбо от двете страни на Тихия океан - Индонезия, Филипините, Чили, Бразилия. Следват Аржентина, Колумбия, страните от Централна Америка - а после Близкия и Среден Изток, вече съвсем формално под името “shock and awe”.

В основата са изследвания на икономисти и психолози, финансирани от ЦРУ - едните изследват възможностите и обществените предпоставки за налагане на нерегулиран, крайно свободен пазар в Чикакгския Университет, а другите търсят възможности да промиват мозъци (първо на психичноболни, после на военнопленници и терористи, накрая поетично наречено “winning hearts and minds” в Ирак). Та, оказва се, комбинацията от насилие, обезкървяване на елита и налагане на икономически мерки “в името на народа” бил щатския износ на демокрация.

Защо си струва

Защото е документална, стъпва върху факти и авторката не е пестила сили да събира и класифицира редки източници на данни извън фокуса на масовите медии.

Струва си, заради изобличаването на крайния и безрезервен капитализъм и налагането му в условия на постоянен шок - докато текат кампании за представяне на този шок като “демокрация” и “волеизява на народа”.

Слабости

Никъде не става дума за геополитическите условия, довели до описаните събития, разнопосочната картина на международната сцена или дори интересите на вътрешните лобита (освен на едрите индустриалци).

Под прикритието на фактологията не особено умело прозира левичарски предразсъдък. Така например, никъде не става дума за ефекта от национализацията в социалистическите страни - причината за политиката на икономически шок. Наративът е срещу капитализма и всички доказателства са едностранчиво представени, което не приляга на иначе впечатляващия обем обобщена информация.