...и тогава...

...лежейки в необхватността на звездното небе...

...погледни себе си и обмисли терзанията си...

...и гледай напред, само напред...